Sanacija ponora na Cetinju

Investitor:

Prijestonica Cetinje

Status:

U toku

Period izvođenja:

dec 2020 – jan 2021

Galerija

Vigoris Ecotech D.O.O.

Bulevar Džordža Vašingtona 35

Podgorica 81000

Crna Gore