Projekti

Mi vjerujemo u stvaranje stabilne veze sa našim klijentima i formiramo je kroz aspekte projektovanja, izgradnje, konsaltinga i rekonstrukcije.

Posebno naglašavamo rad sa investitorima na polju planiranja, organizacije i kontrole dostupnih resursa, kako bi se ispunili svi objektivni ciljevi projekta.

Preuzmite PDF listing svih projekata:

Broj projekata: 8

mHE Paljevinska

Opština Berane

Vigoris Ecotech D.O.O.

Bulevar Džordža Vašingtona 35

Podgorica 81000

Crna Gore