Anti-korozivna zaštita tablastih zatvarača na zatvaračnici „Marin Krst“ u sklopu sistema HE „Perućica“

Investitor:

EPCG

Status:

Završeno

Period izvođenja:

2021

Anti-korozivna zaštita tablastih zatvarača na zatvaračnici „Marin Krst“ u sklopu sistema HE „Perućica“.

Galerija

Vigoris Ecotech D.O.O.

Bulevar Džordža Vašingtona 35

Podgorica 81000

Crna Gore